pastilla
pastilla

Què és el PAM ?


A Esplugues s’aposta per un model de ciutat basat en la convivència, el benestar i la qualitat de vida de les persones. Per aconseguir-ho, des de I’Ajuntament, es treballa amb una eina que anomenem El Programa d’Actuació Municipal (PAM) que recull el conjunt d’accions, projectes i iniciatives que impulsarà el govern per als anys 2016-2019.

El PAM requereix les diferents mirades que hi pugui aportar la ciutadania i les entitats del municipi. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament d’Esplugues obre un procés participatiu perquè els espluguencs i les espluguenques hi diguin la seva i facin les aportacions o suggeriments que creguin oportuns; o bé diguin quines actuacions són prioritàries o hi troben a faltar.

El passat 20 de novembre va finalitzar el període perquè la ciutadania d’Esplugues prengués part en el procés participatiu obert per elaborar el PAM 2016-2019. De forma telemàtica o a través de les urnes disposades en 17 equipaments públics, les persones participants han pogut prioritzar les actuacions previstes en un document base elaborat per l’Ajuntament i realitzar noves aportacions.

A partir d’ara, s’elaborarà el document final tenint en compte les aportacions ciutadanes i una nova sessió del Consell de Ciutat, abans de l’aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament.

Aquest procés obert a la participació ciutadana és un dels compromisos adquirits pel govern municipal d’Esplugues, que lidera Pilar Díaz, a l’inici del mandat. A més de participatiu, el procés serà també transparent, ja que de manera periòdica es retran comptes sobre l’evolució i el compliment de les actuacions que formin part del document final


Mans esplugues big

Es centra en 5 grans eixos

Economia,

emprenedoria i ocupació

Persones i famílies


Ciutadania,

entitats i associacions

Ciutat


Bon govern

Es tractaria de fer d’Esplugues un referent en atenció, en serveis i en qualitat de vida.

PAM - Pla d'Actuació Municipal